Transport for Wales – Graduate Scheme Job in Pontypridd | GRB

By | January 25, 2021

Be you. Be empowered. Be a Transport for Wales graduate.

First issues first: we’re Transport for Wales (TfW), the not-for-profit firm proudly reworking Wales’ transport community. We’re right here to maintain the nation shifting safely, however what we do is way over merely getting passengers from A to B. We positively impression numerous individuals, communities and companies -and now it’s your probability to do the identical.

With a mix of sensible expertise, formal studying, workshops and webinars, our two-year Graduate Schemes will get your profession off to a flying begin. They’re packed stuffed with hands-on alternatives, rotations with totally different groups and loads of tailor-made improvement. Best of all, along with your assist, we’ll be capable of efficiently ship tasks that deliver lasting advantages up and down the nation.

Our schemes are excellent for graduates who like to roll up their sleeves and get caught in. Graduates who’re pure collaborators and at all times lend a serving to hand. If that sounds such as you, we’ve got thrilling alternatives in:

  • Engineering
  • Risk Analysis
  • Transport Planning

Whichever path you select, bear in mind this: you will be a part of an organization that backs you all the best way. Because this can be a place the place you will be empowered to do wonderful issues for the individuals of Wales, and for your self.

Who are we on the lookout for?

The abilities that we’re on the lookout for will differ relying on which path you select, however the next abilities apply to all of our roles:

  • A level in a related space for the trail you select
  • Good verbal and written communication abilities
  • Welsh language abilities could be nice, however aren’t important.

Cyfle i fod yn chi. Cyfle i gael eich grymuso. Cyfle i fod yn un o raddedigion Trafnidiaeth Cymru.

Yn gyntaf: Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw’r cwmni nid-er-elw sy’n falch o drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Rydyn ni yma i gadw’r wlad i symud yn ddiogel, ond mae’r hyn rydyn ni’n ei wneud yn llawer mwy na dim ond cael teithwyr o A i B. Rydyn ni’n cael effaith gadarnhaol ar lu o bobl, cymunedau a busnesau  – a nawr dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o hynny.

Gyda chyfuniad o brofiad ymarferol, dysgu ffurfiol, gweithdai a gweminarau, bydd ein cynllun dwy flynedd i raddedigion yn rhoi cychwyn gwych i’ch gyrfa. Maen nhw’n llawn cyfleoedd ymarferol, cylchdroi gyda gwahanol dimau a digon o ddatblygiad wedi’i deilwra. A’r peth gorau oll, gyda’ch cymorth chi, byddwn yn gallu cyflawni prosiectau’n llwyddiannus sy’n dod â manteision parhaol ar hyd a lled y wlad.

Mae ein cynlluniau’n berffaith ar gyfer graddedigion sydd wrth eu bodd yn torchi eu llewys ac yn bwrw iddi. Graddedigion sy’n gydweithredwyr naturiol ac sydd bob amser yn barod i helpu. Os yw hynny’n swnio’n debyg i chi, mae gennym gyfleoedd cyffrous yn y meysydd canlynol:

  • Peirianneg
  • Dadansoddi Risg
  • Cynllunio Trafnidiaeth

Pa bynnag lwybr a ddewiswch, cofiwch hyn: byddwch yn rhan o gwmni sy’n eich cefnogi drwy’r amser. Oherwydd dyma lle cewch eich grymuso i wneud pethau rhyfeddol dros bobl Cymru –  a drosoch chi eich hun.

Barod i gyflawni? I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i

https://www.grb.uk.com/graduate-jobs/transport-for-wales-graduate-scheme-pontypridd-29169